Regulamin

 

Podmiotem udostępniającym artykuły do wypożyczenia jest:

ŚLUBOBRANIE

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Bartłomiej Szymański

ul. Kobielska 88/92 m. 59/60, 04-372 Warszawa 

NIP 113-278-43-70

zwaną dalej  ŚLUBOBRANIE,

klient korzystający z usług wypożyczalni zwany jest dalej ZAMAWIAJĄCYM.

 1. Wypożyczane artykuły zostaną odebrane osobiście przez Zamawiającego nie wcześniej niż 2 dni przed datą wydarzenia, a w przypadku niemożliwości odbioru osobistego istnieje możliwość dostarczenia zamawianych artykułów przez ŚLUBOBRANIE lub kurierem za dodatkową opłatą. Wysyłka  kurierem nastąpi nie później niż 2 dni przed datą wydarzenia.
 2. Wypożyczane artykuły zostaną dostarczone z powrotem do ŚLUBOBRANIE w stanie nienaruszonym do 2 dni roboczych po dacie wydarzenia osobiście lub poprzez kuriera. W przypadku przekroczenia podanego terminu zwrotu wypożyczonych artykułów z kaucji zostanie pobrana kara w wysokości 100,00 zł za każdy dzień.
 3. Zmiany ilości zamawianych produktów na umowie można dokonać maksymalnie na tydzień przed wysyłką o maksymalnie +/-15% (w górę wyłącznie po weryfikacji dostępności towaru).
 4. Wypożyczone artykuły należy zwrócić wraz z opakowaniem, w którym zostały wypożyczone.
 5. Za opóźnienia kurierskie/pocztowe i ewentualne uszkodzenia artykułów podczas przesyłki ŚLOBOBRANIE nie ponosi odpowiedzialności. Odpowiedzialność spoczywa na dostawcy usługi transportowej.
 6. Jeśli Zamawiający zauważy naruszenie opakowania, paczka przyniesiona przez kuriera ma ślady wgnieceń itp. należy rozpakować ją przy kurierze i dokładnie sprawdzić zawartość. Jeśli zawartość faktycznie jest uszkodzona, należy zrobić zdjęcia zniszczonej paczce, opakowaniu i produktom oraz spisać protokół reklamacyjny przy kurierze.
 7. W przypadku dokonania uszkodzeń przez Zamawiającego przedmiotu, w stopniu, który uniemożliwi dalsze wykorzystywanie wypożyczanych artykułów, potrącona zostanie kaucja
 8. W przypadku nie zwrócenia wypożyczanych artykułów, wszczęte zostanie postępowanie sądowe.
 9. Koszt dowozu przez ŚLUBOBRANIE lub przesyłki kurierskiej doliczany jest do kwoty zamówienia.
 10. Koszt przesyłki zwrotnej  do ŚLUBOBRANIE pokrywa Zamawiający, chyba, że strony ustalą inaczej.
 11. ŚLUBOBRANIE pobiera przed dostarczeniem lub wysyłką kaucję zwrotną. W przypadku uszkodzenia kaucja zostanie pomniejszona lub nie zostanie zwrócona. W przypadku braku uszkodzeń, kaucja zostanie zwrócona w ciągu 7 dni roboczych po otrzymaniu wypożyczanych przedmiotów i stwierdzeniu braku uszkodzeń.
 12. Zamawiający zobowiązany jest do wpłaty zadatku wraz z kaucją zwrotną (wg.umowy) w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. Brak wpłaty spowoduje unieważnienie podpisanej umowy przez zamawiającego. co oznacza  jego rezygnację 
 13. Pozostała kwotę za wypożyczone artykuły należy uiścić najpóźniej w terminie 7 dni roboczych przed datą wydarzenia. Nie uiszczenie w terminie zapłaty spowoduje unieważnienie podpisanej umowy przez Zamawiającego.
 14. Wpłaty za usługę wypożyczonych artykułów należy uiścić na konto bankowe, które widnieć będzie na sporządzonej dla Państwa umowie.
 15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 16. Po dokonaniu zamówienia przez nasz sklep internetowy skontaktujemy się z Państwem celem potwierdzenia dostępności wybranych dekoracji. Po potwierdzeniu niezbędne będzie podpisanie umowy. Dopiero po jej podpisaniu wysyłka dekoracji będzie możliwa. Nie wysyłamy dekoracji bez podpisanej umowy i wpłaty na konto bankowe!